Contributors of mele to Helen Roberts’ collection at Bishop Museum, 1924.

MELE, LEGEND CONTRIBUTORS ARE THANKED

Hawaiian Folklore Commission Names Many Islanders

YEAR’S COMPILATION

The names of many well-known residents of the various island communities have been mentioned in a report which Miss Helen H. Roberts has recently sent from the mainland. Miss Roberts left Hawaii some weeks ago after spending a year in the compilation of a collection of ancient music and meles for the Hawaiian Legends and Folklore Commission.

The contributors of meles or music by recitation are mentioned in one group and the contributors of written collections are mentioned in another: Continue reading

On Keaweikekahialiiokamoku and his kaai, 1869.

[Found under: “KA MOOLELO HAWAII. NA S. M. KAMAKAU. HELU 4.]

O Keaweikekahialiiokamoku ke alii. O Manawainapoo ka aha, o Kahuluiaikukaholo ka aha maloko, o Kaolemaiheeluukia, o Luukia ka aha lanalana o ke kapu mawaho, paa ai o Keaweikekahialiiokamoku a ku i kaai. Continue reading

I wonder if this ever happened, and if it did, if the recordings are still around, 1934.

Genuine Hulas to Be Preserved In Series of Motion Pictures

Aid of modern motion pictures and phonographs will be enlisted to preserve the Hawaiian hula as it was danced in Kalakaua’s days, so that burlesque innovations will not cause the dance to degenerate in years to come, it was announced Monday when Akoni Mika, 68-year-old hula master, arrived here from his home at Keaukaha, Hilo. Continue reading

More on Kapo in the verdure, 1905.

[Found under: “Ka Moolelo o Hiiaka-i-ka-poli-o=pele”]

[Hiiaka and Wahineomao folks come upon a halau filled with men, women, and children, at Wailua Iki. The activity within the halau was hula.]

While they were standing, those inside were dancing hula. The hula being performed at that time was a hula olapa. When they were at a break, Hiiaka chanted, for she saw her cousin, Kapokulani, sitting amongst the verdure. Kapo saw their young alii and her tears began to flow.

THIRTY-FIFTH CHANT OF HIIAKA.

1. Kanikanihia Hikapaloa—e,
2. O ka lai o Wailua-iki,
3. Lai malino a Kapo i noho ai,
4. I noho nanea no i ka lai o Kona,
5. Alo—ha,
6. O kanaenae aloha iho la no ia la,
7. O ka leo,
8. O ka leo ka mea aloha—e,
9. Noho ana Kapo i ka ulu-wehiwehi, Continue reading

“Eia o Awini pali alii hulaana,” 1924.

[Found under: “Hiamoe o Kamaka Stillman Iloko o ka Maha”]

The mele below is one of the things which proves that Kamehameha was raised by Kahaopulani and that he was raised at Awini, thus:

Eia o Awini pali alii hulaana,
E noho ana Kahaopulani,
Hanai ia Paiea he alii,
I kohola maloko Kekuiapoiwa, Continue reading

On Pele’s departure from Kahiki, 1906.

[Found under: “He Moolelo no Hiiakaikapoli-o-Pele.]

KAU HELU UMI-KUMAMAKAHI A HIIAKA.

1. Mai Kahiki ka wahine o Pele
2. Mai ka aina i Polapola
3. Mai ka punohu a Kane
4. Mai ke ao lalapa i ka lani
5. Mai ka opu la i Kahiki
6. Lapuka i Hawaii ka wahine o Pele
7. Kalai ka waa o Honuaiakea
8. Ko waa o Kamohoalii
9. Hoa mai ka moku a paa
10. Ua oki ka waa o ke akua
11. Ka waa o Kalaihonuamea
12. Holo mai ke au aeae Pele
13. Aeae ka lani, ai puni ka moku
14. Aeae kini o ke akua
15. Ia wai ka uli, ka hope o ka waa?
16. Ia Kamohoalii
17. Ia Ehu-a-menehune Continue reading